Twitter LinkedIn Youtube

Oznámení o fúzi společností sloučením

K 31.12.2019 dojde k zániku společností NTS Prometal Holding a NTS Mechatronics Brno a k přechodu jejich jmění, závazků a pohledávek formou univerzálního právního nástupnictví na společnost NTS Prometal Machining se sídlem ve Slavičíně.

Sídlo a identifikace nástupnické společnosti:

NTS Prometal Machining, s.r.o.
Divnická 222, Hrádek na Vlárské dráze
763 21 Slavičín
IČO: 253 25 973
DIČ: CZ25325973

Detailní informace zde
CNC obrábění kovových a nekovových materiálů, výroba plechových dílů, povrchové úpravy kovů, práškové lakování a montáž sestav.

NTS Prometal vyrábí a dodává komponenty, moduly a části strojů podle výkresové dokumentace zákazníka.

Naše přidaná hodnota umožňuje předním světovým výrobcům strojů, přístrojů a zařízení v širokém spektru průmyslových oborů se soustředit na vlastní vývoj, prodej a doprovodné služby s tím, že NTS Prometal přebírá zodpovědnost za výrobu a montáž částí jejich finálních produktů.