Twitter LinkedIn Youtube

 

NTS Prometal

Kvalita a certifikace

Řízení kvality patří k základním cílům naší společnosti. Od roku 2002 je v NTS Prometal Machining uplatňován systém řízení kvality dle požadavků normy ISO 9001. Úplnost shody našich procesů s požadavky této normy pravidelně kontroluje renomovaná auditorská společnost Bureau Veritas.

Zobrazit certifikát ISO 9001
Zobrazit certifikát ISO 3834

Aktuality

 

Všem našim obchodním partnerům přejeme hodně zdraví a úspěchů v roce 2019!

 

 

 

 

Naším zákazníkem se může stát kterýkoliv výrobce strojů a zařízení, jenž vidí přínos v subdodavatelském zajištění části své výroby.

Naše firma je zaměřena na zakázky typu „široký sortiment dílů, malý počet kusů“ (řádově desítky až stovky kusů jedné položky za rok). 

Zhruba 85% zakázek k nám přichází ze zahraničí. Zejména od výrobců strojů a zařízení v Holandsku, Německu a Švýcarsku (např. firmy VanDerLande, Bosch, TFS, ABB, Rolls Royce,..)

Struktura našich dodávek dle jednotlivých průmyslových oborů v roce 2016 byla následující: